Dubrovačko-neretvanska županija - logo

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

OPĆI PODACI O ŽUPANIJI
ŽUPANIJSKI PROJEKTI
 
Katalog informacijaKatalog informacija
Postavite pitanjePostavite pitanje
 
ŽUPANIJSKI GLASNIK
Službeni glasnik Dubrovačko - neretvanske županije, broj 4/16, objavljen 29. ožujka 2016. (4.25MB)

arhiv brojeva
Pošaljite e-mailPošaljite E-mail
IspisPrint
 
 
Službeni Glasnik Dubrovačko-Neretvanske županije
Za korištenje ovih dokumenata potreban je Acrobat Reader 4.0. Ukoliko ga nemate možete ga skinuti ako kliknete ovdje.
 
 
NAJAVE
 
PRIOPĆENJA I OBAVIJESTI
30.03.2016
Obavijest o izradbi Urbanističkog plana uređenja stambenog naselja za branitelje na Nuncijati

30.03.2016
Obavijest o izradbi izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja športsko-rekreacijskog parka „Gospino polje“ u Dubrovniku

30.03.2016
Obavijest o izradi urbanističkog plana uređenja "2.2 Sv. Jakov"

04.03.2016
Informacija o provedbi postupka određivanja sadržaja strateške studije o utjecaju Glavnog plana razvoja Funkcionalne regije Južna Dalmacija, na okoliš

03.03.2016
Godišnji plan raspisivanja javnih natječaja/poziva za financiranja projekat i programa, od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Dubrovačko-neretvanske  županije  za 2016. godinu.

02.03.2016
Odluka o započinjanju postupka strateške procjene utjecaja na okoliš Glavnog plana razvoja Funkcionalne regija Južna Dalmacija

26.02.2016
Odluka o objavi informacije o zahtjevu za ishođenje okolišne dozvole za odlagalište otpada Grabovica

26.02.2016
Rješenje o prihvatljivosti za EM -vodovod Zamaslina-Marinica

26.02.2016
Rješenje o prihvatljivosti za EM –dalekovod 35 kV OPUZEN – BRIST

27.01.2016
Rješenje ceste Dragovija Vid

27.01.2016
Rješenje - Poslovna zona Dubravica

26.01.2016
Javna rasprava o studiji utjecaja na okoliš za zahvat: Državna cesta DC 414, dionica: Sparagovići - Doli

20.01.2016
Zajednica športa Dubrovačko-neretvanske županije - tablica izvješća.

18.01.2016
Rješenja o prethodnoj ocjeni prihvatljivosti za ekološku mrežu za zahvat "Uspostava promatračnica za ptice na području delte rijeke Neretve"

06.10.2015
Odluka o započinjanju postupka strateške procjene utjecaja na okoliš Županijske razvojne strategije Dubrovačko neretvanske županije 

02.04.2015
Javna rasprava Studije glavne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu hidrolektrane Ombla Studija Glavne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu HE OMBLA - knjiga 1 Studija Glavne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološnu mrežu HE OMBLA - knjiga 2 Studija Glavne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu HE OMBLA - knjiga 3 Studija Glavne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu HE OMBLA - knjiga 4      

29.12.2014
Odluka o izvršavanju Proračuna Dubrovačko neretvanske županije za 2015. godinu  

28.11.2014
Odluka o započinjanju postupka izrade strateške procjene utjecaja na okoliš Izmjena i dopuna Prostornog plana DNŽ

22.10.2013
Upute za izradu proračuna Dubrovačko - neretvanske županije za razdoblje 2014. – 2016.

 
NATJEČAJI I POZIVI
06.05.2016 Poziv na testiranje oglasa za prijam u službu na određeno vrijeme referenta za prostorno uređenje i gradnju

05.05.2016 Objava ponovne Javne rasprave u postupku II. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Korčule

03.05.2016 Javni poziv na uvid u spis predmeta HEP ODS d.o.o. Zagreb, Elektrojug Dubrovnik

28.04.2016 Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole 

26.04.2016 Javni poziv za prijam polaznika na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa u upravna tijela Dubrovačko-neretvanske županije

26.04.2016 Izmjene i dopune I. plana prijama na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa u Upravnim tijelima Dubrovačko-neretvanske županije za 2016. godinu

26.04.2016 Poziv za dostavu ponuda za nabavu usluga za projekt EA SEA-WAY

20.04.2016 Javni poziv za financiranje godišnjeg programa udruga u sportu Dubrovačko-neretvanske županije za 2016. godinu  

20.04.2016 OGLAS za prijam u službu na određeno vrijeme referenta za prostorno uređenje i gradnju - 1 izvršitelj/ica, u Upravnom odjelu za prostorno uređenje i gradnju Dubrovačko-neretvanske županije

19.04.2016 Poziv za dostavu ponuda za nabavu usluga za projekt EA SEA WAY

13.04.2016 Poziv na testiranje za prijam u službu na određeno vrijeme višeg stručnog suradnika (1 izvršitelj/ica) u Upravni odjel za poslove Župana i Županijske skupštine Dubrovačko-neretvanske županije

06.04.2016 Poziv na podnošenje ponuda za izvođenje radova na uspostavi promatračnica za ptice na području delte rijeke Neretve

01.04.2016 Javni poziv za uvid u spis predmeta NIKŠA MATUŠKO HR-20236 PRIJEVOR, PRIJEVOR DONJI 44

31.03.2016 Javni poziv za prijavu kandidatkinja za izbor „Najuzornije seoske žene Dubrovačko-neretvanske županije“ radi prijave odabranih kandidatkinja za izbor „Najuzornije hrvatske seoske žene“

30.03.2016 Poziv na intervju kandidatima za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa

30.03.2016 Oglas za prijam u službu na određeno vrijeme u Upravni odjel za poslove Župana i Županijske skupštine Dubrovačko-neretvanske županije

23.03.2016 Javni poziv za predlaganje članova Povjerenstva za zaštitu prava pacijenata u Dubrovačko-neretvanskoj županiji

22.03.2016 Javni poziv za iskaz interesa za sufinanciranje projekata organizacije manifestacija u turizmu te drugih oblika promidžbe poduzetništva i turizma u Dubrovačko-neretvanskoj županiji

21.03.2016 Javni natječaj za prodaju službenog vozila u vlasništvu Dubrovačko-neretvanske županije

18.03.2016 Javni poziv za dodjelu potpora male vrijednosti u poljoprivredi Dubrovačko-neretvanske županije u 2016. godini

17.03.2016 Javni poziv na uvid u spis predmeta HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o. za distribuciju i opskrbu električne energije  HR-20350 Metković, Mlinska 1

15.03.2016 Javni poziv na uvid u spis predmeta Konavosko komunalno društvo d.o.o.

14.03.2016 Javni natječaj za finananciranje programa/projekata udruga proisteklih iz II. svjetskog rata i poraća

14.03.2016 Javni natječaj za finananciranje programa/projekata udruga koji doprinose zadovoljavanju potreba iz područja skrbi o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata 

09.03.2016 Javni poziv za prijam polaznika na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa u upravnim tijelima Dubrovačko-neretvanske župsnije

09.03.2016 Plan prijama na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa u upravnim tijelima Dubrovačko-neretvanske županije za 2016. godinu

01.03.2016 Poziv za dostavu prijedloga kandidata za dodjelu javnih priznanja

29.02.2016 Javni poziv za uvid u spis predmeta - rekonstrukcija raskrižja državne ceste DC8, lokalne ceste L69050 te nerazvrstane ceste u mjestu Srebreno, priključak ulice Bruna Bušića na državnu cestu DC8, uređenje sustava oborinske odvodnje

17.02.2016 Javni poziv na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja lokacijske dozvole za zahvat u prostoru: OBRANA OD POPLAVA DIJELA NASELJA KRVAVAC (desna obala Neretve)

16.02.2016 Javni poziv za uvid u spis predmeta NIKŠA GALOV HR-20350 METKOVIĆ, PETRA ZORANIĆA 26

09.02.2016 Obavijest o namjeri davanja koncesije za obavljanje javne zdravstvene službe

08.02.2016 Izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja "Zračna luka Čilipi 1"

04.02.2016 Javni poziv na uvid u spis predmeta - Ljetnikovac Slano d.o.o.

27.01.2016 Poziv na uvid u Elaborat gospodarenja neopsanim otpadom

15.01.2016 Poziv na javnu raspravu o prijedlogu izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja "Zračna lika Čilipi 1"

01.12.2015 Natječaji "Razvoj" i "Ruralni razvoj" iz Programa poticanja razvoja malog poduzetništva Dubrovačko-neretvanske županije

11.06.2015 Javni poziv za prikupljanje zahtjeva za subvencionirano korištenje poslovnog prostora Poduzetničkog inkubatora Dubrovačko-neretvanske županije "Poduzetnički inkubator-Dubrovnik" na adresi Vukovarska 16, 20000 Dubrovnik.

28.04.2015 NATJEČAJ za dodjelu poduzetničkih kredita uz subvenciju kamatne stope po Projektu '' Mjera 1 - Kreditom do konkurentnosti ''        

 
 
Sva prava pridržana I Dubrovačko-neretvanska županija 2007 - Gundulićeva poljana 1, tel: 020 351-400, fax: 020 351-435