Dubrovačko Neretvanska Županija
ZADNJIH 10 NOVOSTI
 
Dubrovačko-neretvanska županija idući domaćin sastanka HERA-e
datum objave: 01.04.2015
Okrugli stol o stećcima u Neretvi
datum objave: 30.03.2015
Župan otvorio 12. Mediteranski sajam
datum objave: 27.03.2015
Prvi radni sastanak hrvatskog izaslanstva u Odboru regija i predstavnika Sabora
datum objave: 26.03.2015
Energetski dani Dubrovačko-neretvanske županije
datum objave: 25.03.2015
Druga smotra Sveučilišta u Dubrovniku
datum objave: 26.03.2015
Zamjenica Vučković na predstavljanju Operativnog programa financiranog iz Europskog socijalnog fonda
datum objave: 24.03.2015
Župan održao radni sastanak s direktorom Hrvatskih voda
datum objave: 20.03.2015
Župan Dobroslavić na otvorenju trgovačkog lanca Pevec
datum objave: 19.03.2015
Županija nije podržala program Igara jer želi da se o njemu očituje i novi gradonačelnik
datum objave: 18.03.2015
 
 
 
 
 
 
NAJAVE
 
PRIOPĆENJA I OBAVIJESTI
27.03.2015
Informacija o zahtjevu za provedbu postupka glavne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu zahvata "Sanacija pokosa obala rijeke Neretve na kritičnim dionicama od ušća do Metkovića", nositelja zahvata Hrvatske vode VGO Split.

26.03.2015
Odluka o sadržaju Stateške studije IDPPDNŽ

04.03.2015
Informacija o zahtjevu za Ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš zahvata: "Eko uzgoj autohtonih sorti na otoku Šipanu i otoku Jakljanu"

02.03.2015
 JAVNI POZIV za prijavu proizvoda za dodjelu oznake "Rural Dubrovnik Neretva Quality"    

20.02.2015
 IZMJENE I DOPUNE PLANA PRIJMA NA STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE

19.02.2015
Rješenje u postupku Ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš zahvata "Obrana od poplave dijela naselja Krvavac na desnoj obali Neretve na području Općine Kula Norinska"

11.02.2015
PLAN PRIJEMA NA STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE BEZ ZASNIVANJA RADNOG ODNOSA  U UPRAVNIM TIJELIMA DUBROVAČKO - NERETVANSKE ŽUPANIJE ZA 2015. GODINU.

27.01.2015
Obavijest o Odluci o upućivanju na javnu raspravu Strateške studije utjecaja na okoliš Plana korištenja obnovljivih izvora energije na području Dubrovačko-neretvanske županije i nacrt prijedloga Plana korištenja obnovljivih izvora energije na području Dubrovačko-neretvanske županije   

22.01.2015
Zajednica sporta Dubrovačko-neretvanske županije- Izvješće za 2014.

20.01.2015
Izrada UPU Naselja Lopud

29.12.2014
Odluka o izvršavanju Proračuna Dubrovačko neretvanske županije za 2015. godinu  

28.11.2014
Odluka o započinjanju postupka izrade strateške procjene utjecaja na okoliš Izmjena i dopuna Prostornog plana DNŽ

04.03.2014
Izjave nezavisnih vijećnika o financiranju

22.10.2013
Upute za izradu proračuna Dubrovačko - neretvanske županije za razdoblje 2014. – 2016.

 
 
Sva prava pridržana I Dubrovačko neretvanska županiija 2007 - Gundulićeva poljana 1, tel: 020 351-400, fax: 020 351-435