Dubrovačko Neretvanska Županija
ZADNJIH 10 NOVOSTI
 
Dogovoreno rješenje za Turističku školu i Pastoralni centar
datum objave: 24.05.2016
Održan 4. sastanak HERA Trademark odbora
datum objave: 23.05.2016
Župan Nikola Dobroslavić primio dobitnike priznanja za zasluge u razvoju vatrogastva i gašenje požara na području Dubrovačko-neretvanske županije
datum objave: 23.05.2016
„Zdrav za pet“- čišćenje park-šume Hober
datum objave: 23.05.2016
Na Batalu dolazi 1,5 milijuna kuna vrijedni ponton
datum objave: 20.05.2016
Obilježen Dan zaštite prirode i Međunarodnog dana bioraznolikosti na otoku Lokrumu
datum objave: 19.05.2016
Radionica s dionicima – prijedlog Plana upravljanja zaštićenim područjima i ekološkom mrežom Delte rijeke Neretve
datum objave: 19.05.2016
Tri milijuna kuna za luku Ston i lukobran u Prigradici
datum objave: 19.05.2016
Radionica za izradu Strateškog razvojnog programa Općine Slivno 2016.-2020.
datum objave: 18.05.2016
Održana besplatna „Edukacija o natječajima za potrebe gospodarstva”
datum objave: 17.05.2016
 
 
 
 
 
 
NAJAVE
 
PRIOPĆENJA I OBAVIJESTI
18.05.2016
Projekt RURACT

17.05.2016
Odluka o sadržaju Strateške studije procjene utjecaja Glavnog plana razvoja Funkcionalne regije Južna Dalmacija na okoliš

04.03.2016
Informacija o provedbi postupka određivanja sadržaja strateške studije o utjecaju Glavnog plana razvoja Funkcionalne regije Južna Dalmacija, na okoliš

03.03.2016
Godišnji plan raspisivanja javnih natječaja/poziva za financiranja projekat i programa, od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Dubrovačko-neretvanske  županije  za 2016. godinu.

02.03.2016
Odluka o započinjanju postupka strateške procjene utjecaja na okoliš Glavnog plana razvoja Funkcionalne regija Južna Dalmacija

26.02.2016
Odluka o objavi informacije o zahtjevu za ishođenje okolišne dozvole za odlagalište otpada Grabovica

26.02.2016
Rješenje o prihvatljivosti za EM -vodovod Zamaslina-Marinica

26.02.2016
Rješenje o prihvatljivosti za EM –dalekovod 35 kV OPUZEN – BRIST

27.01.2016
Rješenje ceste Dragovija Vid

27.01.2016
Rješenje - Poslovna zona Dubravica

26.01.2016
Javna rasprava o studiji utjecaja na okoliš za zahvat: Državna cesta DC 414, dionica: Sparagovići - Doli

20.01.2016
Zajednica športa Dubrovačko-neretvanske županije - tablica izvješća.

18.01.2016
Rješenja o prethodnoj ocjeni prihvatljivosti za ekološku mrežu za zahvat "Uspostava promatračnica za ptice na području delte rijeke Neretve"

06.10.2015
Odluka o započinjanju postupka strateške procjene utjecaja na okoliš Županijske razvojne strategije Dubrovačko neretvanske županije 

02.04.2015
Javna rasprava Studije glavne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu hidrolektrane Ombla Studija Glavne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu HE OMBLA - knjiga 1 Studija Glavne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološnu mrežu HE OMBLA - knjiga 2 Studija Glavne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu HE OMBLA - knjiga 3 Studija Glavne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu HE OMBLA - knjiga 4      

29.12.2014
Odluka o izvršavanju Proračuna Dubrovačko neretvanske županije za 2015. godinu  

28.11.2014
Odluka o započinjanju postupka izrade strateške procjene utjecaja na okoliš Izmjena i dopuna Prostornog plana DNŽ

22.10.2013
Upute za izradu proračuna Dubrovačko - neretvanske županije za razdoblje 2014. – 2016.

 
 
Sva prava pridržana I Dubrovačko neretvanska županiija 2007 - Gundulićeva poljana 1, tel: 020 351-400, fax: 020 351-435